Prvački trofej 1981. (hokej na travi) – drugi jezici