Prvački trofej 1987. (hokej na travi) – drugi jezici