Prvački trofej 1989. (hokej na travi) – drugi jezici