Prvački trofej 1990. (hokej na travi) – drugi jezici