Prvački trofej 1993. (hokej na travi) – drugi jezici