Prvački trofej 1994. (hokej na travi) – drugi jezici