Prvački trofej 1996. (hokej na travi) – drugi jezici