Prvački trofej 1997. (hokej na travi) – drugi jezici