Prvački trofej 1998. (hokej na travi) – drugi jezici