Slobodna demokratska stranka (Njemačka) – drugi jezici