Socijaldemokratska stranka Njemačke – drugi jezici