Socijalistička radnička partija Hrvatske – drugi jezici