Socijalistička radnička partija Jugoslavije (komunista) – drugi jezici