Srpska demokratska stranka (Bosna i Hercegovina) – drugi jezici