Sveučilište u Kaliforniji, Los Angeles – drugi jezici