Tropski i suptropski travnjaci, savane i šikare – drugi jezici