Wikipedija:Rješavanje statusa slika/Plan rada – drugi jezici