Zádor (Sigetska mikroregija, Mađarska) – drugi jezici