Zakavkaska Socijalistička Federativna Sovjetska Republika – drugi jezici