Poslanice apostola Pavla

knjige Novog zavjeta

Poslanice apostola Pavla, prema nekim izvorima Pavlove poslanice[1] ili Pavlova pisma, trinaest (odnosno četrnaest) su knjiga Novoga zavjeta pripisane sv. Pavlu apostolu, iako je autorstvo nekih sporno. Te poslanice je Sveti Pavao upućivao raznim ranokršćanskim zajednicama.

Sveti Pavao piše svoje poslanice, 1506. (nepoznat autor)
Novi zavjet
Evanđelja
Poslanice apostola Pavla
Katoličke poslanice
Stari zavjet
Portal: Kršćanstvo
VRU

Među tim poslanicama nalaze se i najstariji spisi Novoga zavjeta, te najraniji postojeći kršćanski dokumenati.

NastanakUredi

Pavao je osnivao kršćanske crkve na istoku Sredozemlja, uglavnom u urbanim centrima. Pošto bi preobratio određeni broj ljudi na nekom mjestu, on bi odlazio dalje. Ali, ponekad bi dobivao loše vijesti od pojedinačnih zajednica koje je osnovao, npr: došlo je do podijele unutar zajednice, javio se problem nemorala, dolazili su učitelji koji su prenosili ideje drukčije od njegovih, neki su članovi počeli učiti krivovjerje i slično.

Nakon takvih vijesti, Pavle bi toj zajednici poslao povratno pismo, koje se bavilo navedenim problemima. Te poslanice, su bile vrlo bitne za život tih zajednica i vremenom su neka od njih stekla status svetog pisma.

PregledUredi

Popis poslanicaUredi

Slijedeće poslanice smatraju se Pavlovim:

Br. Poslanica Kratica Autor(i) Izvor
1. Poslanica Rimljanima Rim Pavao [2]
2. Prva poslanica Korinćanima 1 Kor Pavao [3]
3. Druga poslanica Korinćanima 2 Kor Pavao [4]
4. Poslanica Galaćanima Gal Pavao [5]
5. Poslanica Efežanima Ef nepoznat [6]
6. Poslanica Kološanima Kol nepoznat, Timotej? [7]
7. Poslanica Filipljanima Fil Pavao [8]
8. Prva poslanica Solunjanima 1 Sol Pavao [9]
9. Druga poslanica Solunjanima 2 Sol Pavao [10]
10. Prva poslanica Timoteju 1 Tim nepoznat [11]
11. Druga poslanica Timoteju 2 Tim nepoznat [12]
12. Poslanica Titu Tit Pavao [13]
13. Poslanica Filemonu Flm Pavao, Timotej [14]
14. Poslanica Hebrejima Heb nepoznat [15]

Među poslanicama koje se tradicionalno nazivaju Pavlovim, biblijska znanost razlikuje autentične i neautentične, to jest one kojima je autor Pavao, te one kojima je autor neki drugi kršćanski pisac. I jedne i druge smatraju se u kršćanstvu nadahnutima.

Pavle je vjerojatno napisao mnogo više poslanica nego što je sačuvano. Pavle spominje još neke poslanice, na primjer:

 • u prvoj poslanici Korinćanima (5. poglavlje, 9. redak), spominje jednu poslanicu koju je Korinćanima napisao ranije (još prije prve poslanice Korinćanima).

AutorstvoUredi

 
Sveti Timotej – sv. Pavao ga spominje kao svoga suputnika.

Uglavnom, Pavao se ne smatra jedinim autorom poslanica. U uvodnim pozdravima, pored njega se često navode i drugi suradnici:

 • "Pavao, Silvana i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu..." (Solunjanima 1,1)[16]
 • "Pavao apostol (...) Crkvama u Galaciji" (Galaćanima 1,1-2)[17]
 • "Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten Crkvi Božjoj u Korintu..." (Prva Korinćanima 1,1-2)[18]
 • "Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, i brat Timotej: Crkvi Božjoj u Korintu sa svima svetima u svoj Ahaji..." (Druga Korinćanima 1,1)[19]
 • "Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s nadglednicima i poslužiteljima." (Filipljanima 1,1)[20]
 • "Pavao, sužanj Isusa Krista, i brat Timotej: ljubljenom Filemonu, suradniku našemu, 2i sestri Apiji, i Arhipu, suborcu našem, i Crkvi u tvojoj kući." (Filemonu 1-2)[21]
 • "Pavao, sluga Isusa Krista, pozvan apostol, Izabran za evanđelje Božje, (...) svima, koji su u Rimu, ljubimcima Božjim, pozvanima svetima (...)" (Rimljanima 1,1 i 1,7)[22]
 • "Pozdravljam vas ja Tercije, koji napisa ovu poslanicu, u Gospodinu." (Rimljanima 16,22)[23]

Pavle je neke poslanice diktirao pisaru. U Poslanici Galaćanima Pavle na kraju pisma dodaje post scriptum ličnim rukopisom, (uobičajen način u antici), kako bi primaoci znali da je on autor tog pisma: "Vidite, kakvim sam slovima pisao vam rukom svojom!" (Galaćanima 6,11).[24] Njegov rukopis je bio krupniji od rukopisa pisara. U jednoj prilici se jedan od Pavlovih tajnika otkriva; to je čovjek po imenu Tercije, kome je Pavle diktirao svoje pismo Rimljanima: "Pozdravljam vas ja Tercije, koji napisa ovu poslanicu, u Gospodinu." (Rimljanima 16,22).[23]

SakupljanjeUredi

Proučavalac Novog zavjeta, Robert M. Price, istražujući kako, kada i tko je sakupio razne Pavlove poslanice u jednu zbirku poslanica, i dolazi do zaključka da je Marcion iz Sinope prva zabilježena osoba u povijesti, koja je prikupljala Pavlove poslanice raznim crkvama u jedan kanon Pavlovih poslanica.[25] Marcion je sastavio prvi kanon Novog zavjeta koji se sastojao od Pavlovih poslanica i Evanđelja po Luki.[26]

Novi zavjet Marciona je sadržavao deset poslanica apostola Pavla: Galaćanima, Prvu i Drugu poslanicu Korinćanima, Rimljanima, Prvu i Drugu poslanicu Solunjanima, Efežanima (koju je nazivao poslanicom Laodicejima), Kološanima, Filipljanima i Filemonu.[27]

Vidi jošUredi

IzvoriUredi

 1. Pavlove poslanice, churchofjesuschrist.org, pristupljenno 14. kolovoza 2020.
 2. Poslanica Rimljanima, biblija.ks.hr, pristupljeno 17. kolovoza 2020.
 3. Prva poslanica Korinćanima, biblija.ks.hr, pristupljeno 17. kolovoza 2020.
 4. Druga poslanica Korinćanima, biblija.ks.hr, pristupljeno 17. kolovoza 2020.
 5. Poslanica Galaćanima, biblija.ks.hr, pristupljeno 17. kolovoza 2020.
 6. Poslanica Efežanima, biblija.ks.hr, pristupljeno 17. kolovoza 2020.
 7. Poslanica Kološanima, biblija.ks.hr, pristupljeno 17. kolovoza 2020.
 8. Poslanica Filipljanima, biblija.ks.hr, pristupljeno 17. kolovoza 2020.
 9. Prva poslanica Solunjanima, biblija.ks.hr, pristupljeno 17. kolovoza 2020.
 10. Druga poslanica Solunjanima, biblija.ks.hr, pristupljeno 17. kolovoza 2020.
 11. Prva poslanica Timoteju, biblija.ks.hr, pristupljeno 17. kolovoza 2020.
 12. Druga poslanica Timoteju, biblija.ks.hr, pristupljeno 17. kolovoza 2020.
 13. Poslanica Titu, biblija.ks.hr, pristupljeno 17. kolovoza 2020.
 14. Poslanica Filemonu, biblija.ks.hr, pristupljeno 17. kolovoza 2020.
 15. Poslanica Hebrejima, biblija.ks.hr, pristupljeno 17. kolovoza 2020.
 16. Prva poslanica Solunjanima, biblija.ks.hr, pristupljeno 16. kolovoza 2020.
 17. Poslanica Galaćanima, biblija.ks.hr, pristupljeno 16. kolovoza 2020.
 18. Prva poslanica Korinćanima, biblija.ks.hr, pristupljeno 16. kolovoza 2020.
 19. Druga poslanica Solunjanima, biblija.ks.hr, pristupljeno 16. kolovoza 2020.
 20. Poslanica Filipljanima, biblija.ks.hr, pristupljeno 16. kolovoza 2020.
 21. Poslanica Filemonu, biblija.ks.hr, pristupljeno 16. kolovoza 2020.
 22. Rimljanima 1. poglavlje, biblija.biblija-govori.hr, pristupljeno 16. kolovoza 2020.
 23. 23,0 23,1 Rimljanima 16. poglavlje, biblija.biblija-govori.hr, pristupljeno 16. kolovoza 2020.
 24. Galaćanima 6. poglavlje, biblija.biblija-govori.hr, pristupljeno 16. kolovoza 2020.
 25. The Evolution of the Pauline Canon by Robert Price
 26. Marcion (earlychristianwritings.com)
 27. Branko Bošnjak, Grčka filozofska kritika Biblije (Kelsos contra apologeticos)

Vanjske povezniceUredi

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Poslanice apostola Pavla