Postkomunizam

Postkomunizam (=nakon komunizma) označava razdoblje i države nakon raspada realsocijalizma, koji je počeo nakon preokreta i mirnih revolucija 1989. i nakon raspada SSSR-a .

U mnogim od tih zemalja provodeni su opsežni procesi demokratizacije koja je dovela do slobode naroda i nacionalne autonomije.

Promjene u društvu izazvane ekonomskim kolapsom realsocijalističkog bloka, čiju se tamnu stranu u obliku siromaštva, nezaposlenosti i migracije velikog dijela populacije tek postupno prevladava.

Povezani članciUredi