Pozornik je vojnički čin u Hrvatskoj vojsci za vojnike, odnosno mornare. U Američkoj vojsci mu odgovara čin "Private", u francuskoj "Soldat de première classe".

Oznaka čina pozornika u OS RH

Nakon ovog čina dolazi drugi vojnički čin razvodnika.

NATO klasifikacija za čin pozornik: OR-2

Skračena oznaka čina: pz


* Vojni i dočasnički činovi u HV:

Vojnici: vojnik, pozornik, razvodnik

Niži dočasnici: skupnik, desetnik, narednik

Viši dočasnici: nadnarednik, stožerni narednik, časnički namjesnik