Predložak:JD-CIA

Javno vlasništvo
Ova slika ili zastava je preuzeta i/ili modificirana s internetske prezentacije Centralne obavještajne službe SAD-a. Po zakonu o autorskim pravima SAD-a, sve informacije i slike sa stranica CIA-e su u javnom vlasništvu.