@[[Suradnik:{{{1}}}|{{{1}}}]]

Ovaj predložak stvara poveznicu na stranicu zadanog suradnika. Koristi se na stranicama za razgovor kada se suradniku npr. želi odgovoriti odnosno skrenuti mu pažnju da je spomenut u raspravi. Suradnici koju ovu postavku imaju uključenu (Moje postavke > Obavijesti > Spominjanja) dobit će odgovarajuću poruku u vrhu stranice ("Vaše obavijesti").

Upotreba Uredi

Predložak ima jedan obavezan parametar, suradničko ime. Prema potrebi, može se zadati i drugi parametar ako se želi prikazati ime odnosno tekst koji se razlikuje od suradničkog imena. Obično je to vokativ imena, kao u primjeru dolje:

{{S|Suradnik123}}

Prikazuje tekst "Suradnik123".

{{S|Suradnik123|Suradniče123}}

Isto kao prethodni primjer, osim što prikazuje tekst "Suradniče123".

Poseban slučaj je "skraćeni" vokativ koji se dobiva kada se kao drugi parametar zada "e", kao u sljedećem primjeru:

{{S|Ivan|e}}

Prikazuje se tekst "Ivane" (na prvi parametar dodaje se "e").