Prefektura

razdvojbena stranica na Wikimediji

Riječ prefektura (iz latinskog: præfectura), obično znači ured, poglavarstvo nekog određenog teritorija kojim upravlja prefekt. Ova riječ se koristi u raznim jezicima, a također postoje razni jezični ekvivalenti ovom izrazu.

Rimsko Carstvo

uredi

Riječ "prefektura" (præfectura) su Rimljani dali gradovima u kojima je vladao prefekt (præfectus), nekom određenom kolonijom ili distiktom Rima u kojoj su stanovnici bili punopravni građani Rimskog Carstva.

Za vrijeme Dioklecijana, Rimsko Carstvo je podjeljeno na 4 prefekture kojima je upravljao prefekt pretorije (præfectus prætorio), a to su bili:

Te prefekture su bile podjeljene na dijeceze, koje su bile podjeljene na provincije.

Francuska

uredi

U Francuskoj, termin "prefektura" znači:

  • sjedište prefekta
  • grad iz kojeg vlada prefekt (chef-lieu de préfecture)
  • administrativne službe koji služe prefektu
  • zgradu u kojoj radi prefekt i njegove službe

Departmanske prefekture

uredi

U ovom smislu prefektura je sjedište nekog departmana za koji je imenovan prefekt. Ovaj administrativni oblik se dijeli na više podprefektura (sous-préfectures) kojima vlada podprefekt. Te podprefekture su arondismani ili okruzi.

Također ovaj termin označava grad ili mjesto u kojoj je prefektura. Svakim arondismanom vlada podprefekt iz podprefekture, koja se nalazi u glavnom mjestu tog arondismana.


Pogledajte : Popis prefektura u Francuskoj.

Regionalne prefekture

uredi

Regionalna prefektura (préfecture de région) je sjedište prefekta određene pokrajine Francuske. Ovaj administrativni oblik je stvoren 1964. Regionalni prefekt je uvijek i prefekt departmana u kojem se nalazi glavno mjesto regije i službe prefekta regije.

Maritimne prefekture

uredi

Na moru, Francusku predstavlja Maritimni prefekt (Préfet maritime). Glavna funkcija maritimne prefekture je sigurnost na moru, koju osigurava Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS). Maritimni prefekt koordinira djelatnosti administracije na moru.

U Francuskoj postoje tri maritimne prefekture :

Japan

uredi

Japan je podijeljen na 47 prefektura od kojih su:

  • 43 ken ili provincije ;
  • 1 to ili metropola (glavni grad Tōkyō) ;
  • 1 ili okrug (otok Hokkaidō) (ponekad zvan ken) ;
  • 2 fu ili urbane prefekture (stari glavni grad Kyōto i grad Ōsaka).