Premijer Sovjetskog Saveza

Premijer Sovjetskog Saveza je bila druga najvažnija državna dužnost u Savezu Sovjetskih Socijalističkih Republika.

Ime titule uredi

Kao što titula predsjednika SSSR-a nastaje još doba prije komunističkog preuzimanja vlasti tako se to dogodilo i s onom premijera. U doba pripreme za revoluciju 1917. godine Lenjin je bio za sebe namijenio titulu Predsjednika Savjeta Narodnih Komesara Sovjetske Rusije. Nakon rušenja vlade Kerenskog ta titula je postala bez obzira na svoje ime ona premijera pošto su narodni komesari koji sjede u ovome savjetu bili ministri (narodni komesar za obranu, narodni komesar za ekonomiju). Nakon proglašenja SSSR ta funkcija se 1923. godine preimenuje u Predsjednik Savjeta Narodnih Komesara SSSR i do 1946. godine ime se više neće mijenjati. Tada Staljin vrši preimenovanje u Predsjednik Savjeta Ministara SSSR-a koje će se održati sve do 1990. godine i početka raspada države. Tijekom posljednjih 12 mjeseca ime će na zahtjev Gorbačova biti promijenjeno još četiri puta.

Predsjednik Savjeta Narodnih Komesara Sovjetske Rusije uredi

Predsjednik Savjeta Narodnih Komesara SSSRa uredi

Predsjednik Savjeta Ministara SSSRa uredi

Premijer SSSRa uredi

Predsjednik Komiteta za Izvršni Menadžment Nacionalne Ekonomije uredi

Predsjednik Međurepubličkog Ekonomskog Komiteta uredi

Premijer Ekonomskog Komonvelta uredi