Pribrojnik

Pribrojnik je broj, vršitelj radnje matematičke operacije zbrajanja.

Pribrojnike zbrajamo, tj. pridodajemo vrijednost jednog pribrojnika drugom, te dobivamo njihovu zajedničku vrijednost.

Pri vršenju zbrajanja, moramo imati barem 2 ili više pribrojnika (npr.: 2+7=9, 1+2+3=6, 5+7+9=21, 5+5+5+5=20, 9+8+7+8+9=41 i slično). Neki pribrojnici (npr.: 0) nemaju svoju količinsku vrijednost, pa zbroj nekog broja i 0 jednak je tom broju (npr.: 5+0=5, 17+0=17, 100+0=100 i slično). Ukoliko pribrojnici zamijene svoja mjesta, zbroj će ostati isti (npr.: 5+9=14, 9+5=14) to svojstvo zbrajanja nazivamo komutativnost zbrajanja. Ukoliko pribrojnici zamijene redoslijed zbrajanja, zbroj će ostati isti (npr.: 2+3+4=9, 3+4+2=9, 4+2+3=9, 4+3+2=9) to svojstvo nazivamo asocijativnost zbrajanja.