Prodekan, zamjenik dekana, član uprave ustrojbene jedinice ili fakulteta, npr. prodekan za nastavu, znanost, medjunarodnu suradnju ili prodekan za financije.
Opis poslova prodekana:
- pomaže dekanu u njegovom radu,
- zamjenjuje dekana u njegovoj odsutnosti,
- sudjeluje u pripremi sjednica Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta, vijeća poslijediplomskih studija i vijeća pročelnika i tajnika studija,
- sudjeluje u izradi planova razvoja Fakulteta,
- vodi brigu o znanstveno-nastavnim djelatnostima,
- sudjeluje u koordiniranju međunarodne i druge suradnje,
- obavlja sve djelatnosti iz djelokruga rada dekana za kojega ga dekan ovlasti,
- za svoj rad odgovoran je Fakultetskome vijeću i dekanu,

Nedovršeni članak Prodekan koji govori o odgoju i obrazovanju treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.