Prostorni plan Republike Srpske

Prostorni plan Republike Srpske je strateški dokument iz područja prostornog planiranja za teritorij Republike Srpske.

Mezoregije u Republici Srpskoj

Tekući Prostorni planUredi

Sadašnji Prostorni plan je za razdoblje do 2025. godine.[1] Izrađen je 2015. godine. Treći je redu Prostorni plan Republike Srpske i usvojila ga je Narodna skupština Republike Srpske 18. veljače 2015. godine i objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 15/2015. Plan se sastoji iz dva dijela — tekstualnog i grafičkog. U svom sadržaju obrađuje ova tematska područja u skladu s paradigmom održivog razvoja:

Prostorni plan se sastoji od ovih dijelova:

 • opća ocjena stanja teritorije RS
 • opća načela i koncepcija prostornog razvoja RS
 • planska rješenja i politike prostora RS
 • implementacija prostornog plana RS

Prijašnji prostorni planoviUredi

1996.Uredi

Prostorni plan Republike Srpske za razdoblje od 1996. do. 2001. godine bio je prvi po redu prostorni plan za teritorij cijele Republike Srpske. Prethodio je Prostornom planu iz 2008. godine i imao je epitet etapnog prostornog plana.

2008.Uredi

Prostorni plan Republike Srpske za razdoblje do 2015. godine izrađen je 2008. godine kao drugi po redu Prostorni plan Republike Srpske.[2] Ovim su prostornim planom su bili utvrđeni:

 • funkcionalna i regionalna organizacija i korištenje raspoloživog prostora
 • dobra u općoj upotrebi
 • prirodni resursi
 • materijalne, kulturne i ekonomske vrijednosti
 • racionalno korištenje energije
 • zaštita i unaprjeđenje životne sredine

Prostorni plan iz 2008. godine je sadržavao:

 • ciljeve daljeg prostornog razvitka
 • planska rješenja
 • odredbe i smjernice za sprovođenje plana

IzvoriUredi

Vanjske povezniceUredi