Protuerozijska funkcija šume

Protuerozijska funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume.

Šumski pokrov je najučinkovitija zaštita kako od erozije vodom tako i od erozije tla izazvane vjetrom. Ja­kost erozije tla vodom ovisi o nagnutosti padine, njezi­noj dužini i obliku (konveksno, konkavno) te o količini kiše koja padne u jednom mahu. Opasnost od erozije tla vodom povećana je nagibi­ma većim od 20° te na južnim ekspozicijama zbog po­većanog topljenja snijega, a veća je i kod nepropusnih geoloških podloga.

IzvoriUredi