Prva istarska brigada "Vladimir Gortan"

Prva istarska brigada "Vladimir Gortan" je bila postrojba Narodnooslobodilačke vojske Hrvatske. Osnovana je 23. rujna 1943. godine. Nosila je ime hrvatskog antifašiste Vladimira Gortana.

Spomen-ploča posvećena Prvoj istarskoj brigadi u Žminju

Prva joj je borbena zadaća bila 25. rujna u mjestašcu Vodnjanu, udaljenom 15 km; potom je djelovala dalje na području juga Istre. Nakon njemačke "Rommelove ofenzive" (službeno: "Operacija Volkenbruch", u njoj je izginulo oko dvije i pol tisuće istarskih ustanika) jedinica je razbijena, da bi 1. travnja 1944. godine bila obnovljena: preformirana brigada ima 683 borca; do svibnja iste godine raste na 1.052 pripadnika. Odmah to ljeto izbija ona u područje središnje Istre, gdje se uspješno upušta u teške borbe s Talijanima (snage Mussolinijeve Talijanske Socijalne Republike) i Nijemcima. Brigada sudjeluje u borbama po drugim krajevima Hrvatske - u Gorskom kotaru i Lici; također u Sloveniji na području Postojne.

Koncem 1944. godine ova je brigada ušla u sastav 43. istarske divizije. U borbama je sudjelovala sve do konca Drugog svjetskog rata.

Brigada je od ponovnog formiranja u travnju 1944. godine do kraja rata imala 180 poginulih 432 ranjenih i 37 nestalih boraca. Prema vlastitoj evidenciji brigada je nanijela neprijateljskim snagama osjetno veće gubitke, od onih koje je sama pretrpjela - 2.018 mrtvih, 1.274 ranjenihi 943 zarobljenih vojnika. Tijekom borbenih aktivnosti, brigada je zaplijenila 1069 pušaka, 82 puškomitraljeza, 92 automata, 79 pištolja, 7 lakih minobacača, 1 teški minobacač, 2 protuavionska mitraljeza, 8 topova kali 20 mm. 10 topova kalilba 88 mm. 20 bicikla, 6 motocikla, 38 motornih vozila i 80 konja, uz veliku količinu stjeljiva i ostalog materijala. Uništila je ili oštetila 18 lokomotiva, 65 vagona, 1 motorni vlak, 28 motornih šinskih vozila, 9 mostova, te veći broj bunkera.

U Žminju, nedaleko od župne crkve svetog Mihovila, nalazi se spomen-ploča ovoj brigadi.

Izvori uredi

  • Glas Istre Žminj - Obilježen dan brigade "Vladimir Gortan". Objavljeno 25. rujna 2009. (M.Me)

Vanjske poveznice uredi