Punski jezik

Punski jezik
Speech balloon.svg

𐤃𐤁𐤓𐤉𐤌 𐤊𐤍𐤏𐤍𐤉𐤌
Dabarīm kanaʿnīm
Države
govorenja:
Tunis i obalni dijelovi Maroka, Alžira, južna Iberija, Libija, Malta, zapadna Sicilija
Regije
govorenja:
Sredozemlje
Broj govornika: 0 (izumrli jezik)
Rang:
Razredba: afrazijski
semitski
punski
Jezični kôd
ISO 639-1:
ISO 639-2:
ISO 639-3: xpu
Vidi također: Jezik | Jezične porodice i jezici | Popis jezika po kodnim nazivima | Popis jezika

Punski jezik je izumrli semitski jezik koji se nekada govorio u Sjevernoj Africi i zapadnim mediteranskim otocima od strane naroda poznatog po imenu Puni.

O tom jeziku se vrlo malo zna, iako je sv. Augustin bio među njegovim govornicima.

Od 16. stoljeća bila je popularna teza da današnji malteški jezik potiče od punskog, ali je ona uglavnom odbačena od suvremenih jezikoslovaca.

PismoUredi

Punski jezik je bio pisan Feničkim pismom.

Slovo Ime Značenje Transl. Odgovara drugim jezicima
Hebr. Arap. Grčki Latinica Ćirilica
    ʼāleph bik ʼ א Αα Aa Аа
    bēth kuća b ב Ββ Bb Бб, Вв
    gīmel deva g ג Γγ Cc, Gg Гг
    dāleth vrata d ד Δδ Dd Дд
    prozor h ה Εε Ee Ее, Єє
    wāw kuka w ו (Ϝϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Ww, Yy Уу
    zajin oružje z ז Ζζ Zz Зз
    ḥēth ograda ח Ηη Hh Ии
    ṭēth kotač ט Θθ Фф
    yōdh ruka y י Ιι Ii, Jj Іі
    kaph dlan k כ Κκ Kk Кк
    lāmedh štap l ל Λλ Ll Лл
    mēm voda m מ Μμ Mm Мм
    nun riba n נ Νν Nn Нн
    sāmekh stup s ס س Ξξ, Χχ Xx Хх
    ʿayin oko ʿ ע Οο Oo Оо
    usta p פ Ππ Pp Пп
    ṣādē stablo
papirusa
צ Ϡϡ Цц, Чч
    qōph majmun q ק Ϙϙ Qq
    rēš glava r ר Ρρ Rr Рр
    šin zub š ש ش Σσ Ss Сс, Шш
    tāw obilježe t ת Ττ Tt Тт