Q-BUS

Q-BUS ili LSI-11 Bus ime je za sabirnicu koju je razvila američka tvrtka DEC za svoje računarske sisteme PDP-11 i Micro VAX.