Réaumurova ljestvica

Réaumurova ljestvica je ljestvica za mjerenje temperature u kojoj su talište i vrelište vode fiksirani na 0 i 80 stupnjeva. Ljestvica je nazvana po francuskom znanstveniku Réaumuru, koji ju je predložio 1730. godine. Stupnjevi Réaumurove ljestvice se obično označavaju simbolima °R, °Ré ili °Re.

Stari termometar u jednoj bečkoj ljekarni koji pokazuje temperaturu prema Réaumurova ljestvica.

Upoređujući pokazivanja Amontonsovog plinskog termometra s pokazivanjima alkoholnog termometra[1] Reomir je odredio stupanj širenja plina pri promjeni temperature za jedan stupanj tako što je, označavajući nulom točku mržnjenja vode,[2] [3] [4] termometar napunio rastvorom alkohola i vode tako da je njegov obujam u točki ledišta bila 1000 jedinica, a u točki vrelišta rastvora 1080 jedinica. Kako je između tih točaka bilo 80 stupnjeva, točka vrelišta rastvora predstavljala je 80 °R.

Nepraktičnost metode kalibracije rastvaranjem alkohola u vodi, uvjetovala je oko 1770. godine korištenje samo točke ledišta vode (0 °R) kao fiksne točke, dok se druga točka (80 °R) određivala točkom vrelišta vode, pogotovu kada su se umjesto alkoholom termometri počeli puniti živom. Stupnjevi na ljestvici nazvani su stupnjevima Réaumura.

Uporaba

uredi
 
Litografija sa shematskim prikazom Napoleonove invazije na Rusiju. Grafik na dnu (čitati zdesna na lijevo) pokazuje temperature ispod nule na Réaumurvoj ljestvici, pri povlačenju francuske vojske.

U većem dijelu Europe (osim Britanije i Skandinavije, u kojima su se koristile Fahrenheitova termometarska skala tj. Celzijeva temperaturna ljestvica), a posebno u Francuskoj, Njemačkoj i Rusiji dugo se koristio alkoholni termometar s Réaumurvom temparaturnom ljestvicom, pa se spominje i u nekim književnim djelima Dostojevskog, Tolstoja i Nabokova[5] [6] [7] Réaumurovim termometrom su se, nakon zamjenee De La Hireovog termometra,[8] dugo vršila mjerenja temperature zraka na pariškom opservatorij u.[9] [10] Bila je omiljena ljestvica u Francuskoj sve do uspostavljanja metričkog sustava jedinica, tj. kada je 1. travnja 1794. godine (12. Germinal an II, revolucionarnog kalendara) revolucionarna uprava usvojila, stostupanjsku Celzijuevu temperaturnu ljestvicu, kao službenu. U novije vrijeme, Réaumurova ljestvica se koristi jedino za mjerenju temperature mlijeka u proizvodnji nekih vrsta sireva. Zbog toga koristi se u nekim talijanskim mljekarama koje u kojima se proizvode sirevi Parmigiano-Reggiano i Grana Padano, kao i pri proizvodnji švicarskih alpskih sireva.

Tablica konverzije između jedinica za temperaturu

uredi

Izvori

uredi
  1. Réaumur, René Antoine Ferchault de. 1732. Physique générale. Sur une nouvelle Construction de Thermometre. Histoire de l'Académie royale des sciences avec les mémoires de mathématiques et de physique, partie "Histoire, année 1730" (francuski): 9–23
  2. Réaumur, René Antoine Ferchault de. 1732. Regles pour construire des thermometres dont les degrés soient comparables, Et qui donnent des idées d'un chaud ou d'un froid qui puissent être rapportés à des mesures connues. Histoire de l'Académie royale des sciences avec les mémoires de mathématiques et de physique, partie "Histoire, année 1730" (francuski): 452–507
  3. Réaumur, René Antoine Ferchault de. 1764. Physique générale. Sur le nouveau Thermometre. Histoire de l'Académie royale des sciences avec les mémoires de mathématiques et de physique, partie "Histoire, année 1731" (francuski): 6–15
  4. Réaumur, René Antoine Ferchault de. 1764. Second mémoire sur la construction des thermometres, dont les dégrés sont comparables; avec des expériences & des remarques sur quelques propriétés de l'air. Histoire de l'Académie royale des sciences avec les mémoires de mathématiques et de physique, partie "Histoire, année 1731" (francuski): 250–296
  5. Fyodor Dostoyevsky, Crime and Punishment, p. 268 Vintage Books (eng. {{{1}}})
  6. Leo Tolstoy, Anna Karenina, p. 685, Wordsworth Editions Limited (eng. {{{1}}})
  7. Vladimir Nabokov, The Real Life of Sebastian Knight, p. 1. Penguin Books (eng. {{{1}}})
  8. Maraldi, Giacomo Filippo. 1744. Observations météorologiques faites pendant l'année 1731. Histoire de l'Académie royale des sciences avec les mémoires de mathématiques et de physique, partie "Mémoires, année 1731" (francuski): 511–514
  9. Maraldi, Giacomo Filippo. 1738. Observations météorologiques faites à l'Observatoire royal pendant l'année 1735. Histoire de l'Académie royale des sciences avec les mémoires de mathématiques et de physique, partie "Mémoires, année 1735" (francuski): 587–588
  10. Maraldi, Giacomo Filippo. 1746. Observations météorologiques faites à l'Observatoire royal pendant l'année 1743. Histoire de l'Académie royale des sciences avec les mémoires de mathématiques et de physique, partie "Mémoires, année 1743" (francuski): 400–402