Rani razvoj kemije

Prva pojava kemije, smatra se pojava recepata za plavu glazuru u Babilonu oko 3500. godine prije nove ere, te nešto kasnija pojava recepata za lijekove i balzame u Egiptu. U to doba se počinje razvijati i metalurgija, a nešto kasnije i razvija se i tehnologija izrade stakla.

Postoji više teorija o porijeklu riječi kemija:

  • Od egipatske riječi Kemet, ili Chemi što znači crn, taman, ugljen. Ovom riječju se označavala i plodna zemlja oko Nila, pa i sam Egipat.
  • Od grčke riječi: χέω: lijevati, izlijevati, polijevati, razlijevati, sipati, nasipati, prosipati...
  • Od grčke riječi: χημεία: staliti, legirati

Jedna od ovih riječi je prethodnica arapske riječi al-kimia što znači "umjetnost pretvorbe", a koja se odnosi na alkemiju. Ova riječ je prethodnica današnje riječi kemija.