Ranodinastijski period

Ranodinastijski period dolazi nakon protodinastijskog perioda Egipta i uključuje prvu i drugu egipatsku dinastiju. Trajao je od 2920.p.K. do 2575.p.K., ili početka Stare Države. Neki egiptolozi uključuju i treću egipatsku dinastiju u ranodinastijski period.

Stela kralja Qa'a

Drevni Egipćani su zabilježili Punt kao zemlju svog porijekla. Danas se smatra da je Punt današnja Eritreja ili Sudan. Smatrali su se "narodom dvaju zemalja", Gornjeg i Donjeg Egipta.

Prema Manethovim zapisima prvi faraon bio je Menes. No, najstariji zabilježeni vladar prve dinastije je Horus-Aha, a prvi vladar, za kojeg neki tvrde da je ujedinio Gornji i Donji Egipat, bio je Narmer (posljednji vladar protodinastijskog perioda. Narmer je poznat jer je njegovo ime zapisano na Narmerovoj ploči. Pogrebni običaji seljaka bili su isti kao u preddinastijskom razdoblju, no bogatiji su građani zahtijevali nešto više. Zbog toga su Egipćani počeli graditi mastabe.

Prije ujedinjenja Gornjeg i Donjeg Egipta, oko 3100.p.K., zemlja je bila podijeljena na autonomna sela. S prvim dinastijama vladari su postavili državnu administraciju i postavili kraljevske upravitelje.