Razgovor:Usporedba standardnog hrvatskog, bošnjačkog, crnogorskog i srpskog jezika

Aktivne diskusije

Čemu ovakav članak ?Uredi

Tekst ovoga tipa bi bio smislen jedino za brzopotezno informiranje stranaca, kao n.pr za se napiše tekst o razlikama između danskoga i bokmal norveškoga, te hindskoga i urdskoga. Sam je tekst i u njekim dijelovima netočan (hrvatski nije ustrojen na nekom štokavskome govoru, nego oblikovan prama dubrovačkoj štokavštini, uz nekoliko kasnijih "faznih prijelaza"). Ovakove se priručne razlike više ne pišu (bile su moda u u 80-im i 90-im godinama), nu, raspadom serbokroatizma, postale su zališne.To što neki ljudi ili ustanove oko toga pričaju, njihove su političke tegobe koje govornicima hrvatskoga ne znače ništo. Hrvatski jezik se gradi iz sebe samoga, crpi svoju snagu iz prošlosti i raste (koliko raste) preko izazova sadašnjosti. Gramatičke razlike, koje ovdje nisu spomenute lege artis, predmet su obradbe nekih djela (napomenuo sam knjigu srpskoga lingvita Pipera i ostalih: Južnoslovenski jezici, dok su leksikografske (u srpskome) bile predmetom interesa Ivana Klajna: http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Klajn%252c%2bIvan&page=0&sort=1&stype=0&backurl=%2fSearchResults.aspx%3fquery%3dARTAU%2526and%2526Klajn%25252c%252bIvan%26page%3d0%26sort%3d1%26stype%3d0 Neki su podatci sumnjivi, jer je Brozović procijenio da su razlike između hrv. i srp. na rječničkoj razini oko 30%, što je daleko više od navedenoga, a o semantičkima i stilističkima, te najvažnije, naglasku: http://books.google.hr/books/about/Naglasak_u_hrvatskome_knji%C5%BEevnom_jeziku.html?id=at8KAQAAMAAJ&redir_esc=y Gorenapisani je tekst u serbokroatističkome duhu, i ne vidim razloga da uopće bude na hrvatskoj wikipediji (osim, eventualno, u prikazu pojave serbokroatizma). Hrvatski ima i dobija svoj konačni totalni opis, uključujući i povijest- za sada do 18. st.: http://www.croatica.hr/ pa su ovakvi šlampavi prikazi nepotrebni. Mjesto im je, eventualno, u elementarnima učevnicima jugoslavenskoga jezičnoga gulaša za neupućenike koje bi htjeli naručiti hranu ili nješto drugo pri turističkome posjetu. Mir Harven (razgovor) 16:26, 16. veljače 2014. (CET)

Vrati se natrag na stranicu »Usporedba standardnog hrvatskog, bošnjačkog, crnogorskog i srpskog jezika«.