Red (matematika)

Pojednostavljeno govoreći, red je suma beskonačno mnogo članova nekog niza , tj. .

Objekti koji se nazivaju članovi reda, mogu označavati brojeve, funkcije, vektore, matrice, itd. Po tipu članova red može biti numerički red, funkcijski red, red vektora, red matrica itd. Umjesto navedenog, razvijenog zapisa reda, često se navodi skraćeni zapis , ili još kraće .

Formalno, red se definira kao granična vrijednost niza parcijalnih suma. Za članove niza definiramo novi niz , gdje je zbroj prvih n članova niza, tj.

Vrijednost nazivamo n-tom parcijalnom sumom reda. Vrijednost tada nazivamo redom (ili ponekad, sumom reda). Ako je vrijednost reda konačna, za red kažemo da je konvergentan. U suprotnom za red kažemo da je divergentan.

Red može imati i oblik

(npr. Loranov red) ali i oblik

Neki tipovi redova

uredi
  • Geometrijski red je red kod koga se uzastopni članovi dobivaju množenjem prethodnih konstantnim brojem. Na primjer:
 
U općem slučaju, geometrijski red
 
konvergira akko |z| < 1.
Suma geometrijskog reda je  , kada je |z| < 1.
 
Harmonijski red divergira.
  • Alternirani red (ili alternirajući) je red kod kojeg uzastopni članovi imaju suprotne predznake. Na primjer:
 
  • Red
 
konvergira ako r > 1 a divergira za r ≤ 1, što se može pokazati integralnim kriterijem za konvergenciju redova. Kao funkcija od r, suma ovog reda je Riemannova zeta funkcija.
 
konvergira ako niz bn konvergira limesu L kada n teži beskonačnosti. Tada je vrijednost reda b1L.

Apsolutna konvergencija

uredi

Za red

 

se kaže da apsolutno konvergira ako red apsolutnih vrijednosti

 

konvergira. U ovom slučaju početni red i sva njegova preuređenja konvergiraju, i konvergiraju k istoj sumi.

Po Riemannovom teoremu o redovima, ako red uvjetno konvergira, uvijek se može naći preuređenje članova reda tako da preuređeni red divergira. Štoviše, ako su an realni, a S je bilo koji realan broj, može se naći preuređenje koje konvergira k S.

Uvjetna konvergencija

uredi

Red   konvergira uvjetno ako je   konvergentan, a red   divergentan.

Klasičan primjer ovakvog reda je

 

koji konvergira u  , ali nije apsolutno konvergentan (jer suma   divergira).

Najjednostavniji primjeri uvjetno konvergentnih redova (uključujući i gornji primjer) su alternirajući redovi.