Referentno djelo

Referentno djelo je knjiga ili periodično izdanje, u tiskanom ili digitalnom obliku, na koje se može referirati za potvrđene činjenice.[1] Referentna djela mogu biti enciklopedija, leksikon, rječnik, gramatika, pravopis, priručnik, povijesni pregled, klasično djelo znanosti/kulture, arhivska građa i sl.[2]

Pet svezaka Hrvatske enciklopedije

IzvoriUredi