Regularan graf, vrsta grafa iz teorije grafova. Za neki graf kažemo da je regularan ako su mu svi vrhovi istog stupnja.[1]

Graf je regularan ako vrijedi .[1]

Cijeli broj tada nazivamo stupanj regularnosti grafa .[1]

Rešetka je vrsta regularna grafa.[2]

Izvori

uredi
  1. a b c Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za matematiku Iva Gregurić: Bojenje grafova, Osijek, 2011., str. 4, pristupljeno 30. travnja 2020.
  2. math.e Snježana Majstorović i Luka Boras: Petersenov graf, br. 27. (pristupljeno 25. svibnja 2020.)