Rekreacija

ugodno provođenje vremena

Rekreacija je korištenje vremena na neprofitabilni način koja na svojstven način obnavlja dušu i tijelo. Vikendom brojni ljudi provode vrijeme aktivnom ili pasivnom rekreacijom. U judeo-kršćanskoj i islamskoj kulturi sabat pada na vikend, a sabat je "dan odmora". Praznici su također često vrijeme za rekreaciju.

Rekreacija na Rajskoj plaži u Loparu.

Mnoge aktivnosti mogu biti rekreacija: