Relativna molekularna masa

Relativna molekulska masa (Mr), omjer prosječne mase formulske jedinke neke tvari i 1/12 mase atoma nuklida 12C, odnosno relativna molekularna masa jednaka je zbroju relativnih atomskih masa koje čine formulsku jedinku.

Tako bi relativna molekularna masa sulfatne kiseline, Mr (H2SO4) bila:

Mr (H2SO4) = 2×Ar(H) + Ar(S) + 4×Ar(O)
= 2×1,0079 + 32,066 + 4×15,999
= 2,0158 + 32,066 + 63,996
= 98,078

Relativna molekulska masa vode(H2O)se računa ovako:

Mr (H2O) = 2×Ar(H) + Ar(O)
= 2×1,0079 + 15,999
= 2,0158 + 15,999
= 18,0148

IzvoriUredi

periodni.com.hr :: Relativna molekularna masa, uz dozvolu autora teksta