Renesansna filozofija

Renesansa je period koji je bio u 15. i 16. stoljeću. To je bio prelazni period iz srednjeg u novi vijek. U renesansi se ruše okviri skolastike i izgrađuje se nova filozofska slika svijeta. Tada se rađa smisao za ljepotu prirode, a također se budi interes za čovjeka i znanost. U tom periodu društvene okolnosti su burne, ruši se feudalizam, a rađa se kapitalizam.

povijest
zapadne filozofije
Dio Rafaelove "Atenske škole" (Raffaelo Sanzio, 1483. - 1520.)
zapadna filozofija
po erama
predsokratska · antička · srednjovjekovna · renesansna · moderna · suvremena
po stoljećima
16. · 17. · 18. · 19. · 20. · 21.
više informacija
religijska filozofija
kršćanska · židovska · islamska · hinduistička · sikistička · budistička
istočna filozofija
babilonska · indijska · iranska · kineska · japanska · korejska
zapadna kultura · zapadni svijet
v · r · u

Zemlja se prestaje smatrati središtem svemira i javljaju se ideje panteizma. Najočitije se to može isčitati iz radova filozofa Nikole Kuzanskog i Giordana Bruna. Giordano Bruno je zbog svojih uvjerenja spaljen na lomači nakon što je bio mučen sedam godina od strane inkvizicije.

To je i razdoblje novih otkrića- 1492. godine otkriva se "Novi Svijet", a nedugo potom Magellan putuje oko svijeta. Početke renesanse nalazimo u djelima Dante Alighieri su pisana na narodnom jeziku.


Relevantni članci

uredi