Ro-ro jedinica

Ro-ro jedinica (eng. ro-ro unit), po definiciji Europske komisije, je oprema s kotačima za prijevoz tereta, kao što je kamion, prikolica ili poluprikolica, koja se može dovesti ili dotegliti na brod. Ova definicija uključuje lučke ili brodske prikolice. Klasifikacije moraju biti u skladu s Preporukom ECE Ujedinjenih naroda br. 21 „Oznake za vrste tereta, ambalažu i ambalažne materijale".[1]

IzvoriUredi

  1. Službeni list Europske unije L101/5 11. travnja 2012. DELEGIRANA ODLUKA KOMISIJE od 3. veljače 2012.o izmjeni Direktive 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim izvještajima u vezi prijevoza robe i putnika morem(Tekst značajan za EGP)(2012/186/EU), str. 301 (pristupljeno 21. prosinca 2019.)