Rod (mitologija)

Rod (analogija mu je Brahmi u hinduizmu) – u slavenskoj mitologiji prvobitno ispoljavanje Svevišnjeg Apsoluta, tvorca čitavog svijeta. Do njegove pojave čitav Svemir se nalazio u stanju »nepostojanja« (u hinduizmu to stanje se naziva Parabraman), to jest nije bilo ni bogova, ni materije, ni prostora, ni vremena, ni vidljivog ni nevidljivog svijeta.

Rod je dvospolni bog, koji ima u sebi i muški i ženski početak. Rod je otac bogova, Rod je i majka bogova. Zatim je Rod izdvojio iz sebe odvojen muški početak boga Svaroga i ženski početak boginju Ladu.


Iz svog lika Rod je izrodio boga sunca Ra. Rod je izrodio također i svetu Kravu Zemun i Kozu Sedun, i iz njihovih sisa se razlilo mlijeko i tako je nastala naša galaksija.

U astronomiji naša galaksija se naziva Mliječni put. Eto zašto se riječ »mliječni« u astronomiji ne objašnjava.

Rod je izrodio i Svjetsku Patku, koja je izrodila mnogo bogova – demona. Osnovna funkcija Roda je – rađanje. On sudjeluje u svim rađanjima, uključujući rađanje svakog čovjeka.

Odavdje potječu riječi: »roditelji«; »rodbina«; »Rodina« (domovina); »narod«; »priroda« (pri Rodu), »plodorod« (plodovi roda); »urod« (ljetina); »rodnik« (izvor); »poroda« (rasa); »vodorod« (vodik); »ugljerod« (ugljik); »kislorod« (kisik).

Kada se rađa čovjek, njegova namjena se upisuje u knjigu Roda. Ta knjiga se ne nalazi na jednom mjestu, ona je razdjeljena, ona je zapisana u samom čovjeku, u svakoj njegovoj stanici u vidu genetskog koda. Kada Rod za novorođenog čovjeka piše tu knjigu, polovicu genetske informacije uzima od oca djeteta, drugu polovicu od majke (genetičari to nazivaju nasljedstvom). A ponekad Rod dodaje nešto i od sebe (genetičari to zovu promjenljivošću). Kada se kod čovjeka pojavljuju pozitivne osobine, kojih nije bilo ni kod oca, ni kod majke, onda kažu: »To je od Boga« (a može biti i od đavla).

Ideja indijskog boga Brahme potječe iz ideje ruskog boga Roda.

vidi: