Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

(Preusmjereno s SSP)

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ili skraćeno SSP (engleski Stabilisation and Association Agreement; francuski L'accord de stabilisation et d'association) predstavlja novu generaciju sporazuma o pridruženom članstvu za države obuhvaćene Procesom stabilizacije i pridruživanja (Makedonija, Albanija, Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina i Kosovo). Države koje su postale članicama EU 1. svibnja 2004. godine i države kandidatkinje za članstvo u Uniji sklopile su s Europskom unijom sporazume o pridruživanju (tzv. Europske sporazume). Glavne razlike između Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Europskih sporazuma, načelno gledajući, su u sadržaju evolutivne klauzule te u odredbama o regionalnoj suradnji.

██ Članice EU

██ SSP stupio na snagu

Sklapanjem ovoga Sporazuma državi se u evolutivnoj klauzuli potvrđuje status potencijalnog kandidata za članstvo u Europskoj uniji. To je samo po sebi viši stupanj odnosa nego što su ga u svojim sporazumima o pridruživanju uspostavile nove države članice i druge države kandidatkinje za članstvo u Uniji (Bugarska i Rumunjska). Naime, Europski sporazumi nisu određivali status zemalja u pogledu mogućnosti i procedure ulaska u proces proširenja EU, već se status kandidata za članstvo stjecao naknadno tijekom uspješne provedbe obveza iz pridruženog članstva. U svom političkom dijelu SSP znatno više nego Europski sporazumi naglašava potrebu regionalne suradnje radi stabiliziranja područja jugoistočne Europe.

Republika Hrvatska potpisala je SSP 29. listopada 2001. godine u Luksemburgu. Nakon potpisivanja Sporazuma započeo je proces ratifikacije u Republici Hrvatskoj, Europskom parlamentu i svim državama članicama Unije. Sporazum je stupio na snagu 1. veljače 2005. godine,[1] a prestao je važiti ulaskom Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije 1. srpnja 2013.

Proces stabilizacije i pridruživanja

uredi

U dolnjoj tablici dan je kratak prikaz pojedinih faza u procesu stabilizacije i pridruživanja za pojedine države.


Događaj
Hrvatska Makedonija Albanija Crna Gora 1 Srbija 2 BiH Kosovo 3
Početak pregovora o SSP 24. studenog 2000. 5. travnja 2000. 31. siječnja 2003. 10. listopada 2005. 10. listopada 2005. 25. studenog 2005. 28. listopada 2013.
Parafiran sporazum 14. svibnja 2001. 24. studenog 2000. 28. veljače 2006. 15. ožujka 2007. 7. studenog 2007. 4. prosinca 2007. 25. srpnja 2014.
Potpisan sporazum 29. listopada 2001. 9. travnja 2001. 12. lipnja 2006. 15. listopada 2007. 29. travnja 2008. 16. lipnja 2008. 27. listopada 2015.
Ratificiran od strane:
Država potpisnica 30. siječnja 2002. 27. travnja 2001. 9. studenog 2006. 13. studenog 2007. 22. rujna 2008. 26. veljače 2009. 2. studenog 2015.
Austrija 15. ožujka 2002. 6. rujna 2002. 21. svibnja 2008. 4. srpnja 2008. 18. studenog 2010. 4. rujna 2009.
Belgija 17. prosinca 2003. 29. prosinca 2003. 22. ožujka 2007. 29. ožujka 2010. 20. ožujka 2012. 29. ožujka 2010.
Bugarska pristupila EU kasnije 30. svibnja 2008. 16. srpnja 2010. 13. ožujka 2009.
Cipar pristupila EU kasnije 30. svibnja 2008. 20. studenog 2008. 26. studenog 2010. 2. srpnja 2009.
Češka pristupila EU kasnije 7. svibnja 2008. 19. veljače 2009. 28. siječnja 2011. 23. srpnja 2009.
Danska 8. svibnja 2002. 10. travnja 2002. 24. travnja 2008. 25. lipnja 2008. 4. ožujka 2011. 26. svibnja 2009.
Estonija pristupila EU kasnije 17. listopada 2007. 22. studenog 2007. 19. kolovoza 2010. 11. rujna 2008.
Finska 6. siječnja 2004. 6. siječnja 2004. 29. studenog 2007. 18. ožujka 2009. 21. listopada 2011. 7. travnja 2009.
Francuska 4. lipnja 2003. 4. lipnja 2003. 12. veljače 2009. 30. srpnja 2009. 16. siječnja 2012. 10. veljače 2011.
Grčka 27. kolovoza 2003. 27. kolovoza 2003. 26. veljače 2009. 4. ožujka 2010. 26. siječnja 2011. 20. rujna 2010.
Irska 6. svibnja 2002. 6. svibnja 2002. 11. lipnja 2007. 4. lipnja 2009. 29. rujna 2011. 4. lipnja 2009.
Italija 6. listopada 2004. 30. listopada 2003. 7. siječnja 2008. 13. listopada 2009. 3. kolovoza 2010. 19. svibnja 2010.
Latvija pristupila EU kasnije 19. prosinca 2006. 17. listopada 2008. 30. svibnja 2011. 12. studenog 2009.
Litva pristupila EU kasnije 17. svibnja 2007. 4. ožujka 2009. 18. lipnja 2013. 4. svibnja 2009.
Luksemburg 1. kolovoza 2003. 28. srpnja 2003. 4. srpnja 2007. 11. lipnja 2009. 21. listopada 2010. 22. prosinca 2010.
Mađarska pristupila EU kasnije 23. travnja 2007. 14. svibnja 2008. 8. studenog 2010. 22. listopada 2008.
Malta pristupila EU kasnije 21. travnja 2008. 11. prosinca 2008. 2. srpnja 2010. 7. siječnja 2010.
Nizozemska 30. travnja 2004. 9. rujna 2002. 10. prosinca 2007. 29. siječnja 2009. 27. veljače 2012. 30. rujna 2009.
Njemačka 18. listopada 2002. 20. lipnja 2002. 19. veljače 2009. 16. studenog 2009. 24. veljače 2012. 14. kolovoza 2009.
Poljska pristupila EU kasnije 14. travnja 2007. 6. veljače 2009. 13. siječnja 2012. 7. travnja 2010.
Portugal 14. srpnja 2003. 14. srpnja 2003. 11. srpnja 2008. 23. rujna 2008. 4. ožujka 2011. 29. lipnja 2009.
Rumunjska pristupila EU kasnije 15. siječnja 2009. 4. travnja 2012. 8. siječnja 2010.
Slovačka pristupila EU kasnije 20. srpnja 2007. 29. srpnja 2008. 8. rujna 2010. 17. ožujka 2009.
Slovenija pristupila EU kasnije 18. siječnja 2007. 7. veljače 2008. 16. rujna 2010. 10. ožujka 2009.
Španjolska 4. listopada 2002. 4. listopada 2002. 3. svibnja 2007. 12. ožujka 2009. 21. lipnja 2010. 15. lipnja 2010.
Švedska 27. ožujka 2003. 25. lipnja 2002. 21. ožujka 2007. 11. ožujka 2009. 15. travnja 2011. 14. rujna 2009.
Ujedinjeno Kraljevstvo 3. rujna 2004. 17. prosinca 2002. 16. listopada 2007. 12. siječnja 2010. 3. ožujka 2011. 20. travnja 2010.
Europska unija 21. prosinca 2004. 25. veljače 2004. 26. veljače 2009. 29. ožujka 2010. 22. srpnja 2013. 21. travnja 2015. 12. veljače 2016.
Sporazum stupio na snagu: 1. veljače 2005. 1. travnja 2004. 1. travnja 2009. 1. svibnja 2010. 1. rujna 2013. 1. lipnja 2015. 1. travnja 2016.
Sporazum prestao važiti: 1. srpnja 2013. (?) (?) (?) (?) (?) (?)

(zagrade): predviđeni, odnosno najraniji mogući datum

1 S Crnom Gorom su pregovori započeli u studenom 2005. dok je još bila u uniji sa Srbijom. Mandat za direktne pregovore s Crnom Gorom je usvojen u srpnju 2006., a direktni pregovori su otpočeli 26. rujna 2006.

2 Sa Srbijom su pregovori započeli u studenom 2005. dok je još bila u uniji s Crnom Gorom. Pregovori su nastavljeni s modificiranim mandatom usvojenim u srpnju 2006.

3 Europska komisija je Studijom o izvedivosti od 10. listopada 2012. preporučila početak pregovora s Kosovom bez obzira na to što nisu sve članice EU priznale neovisnost Kosova.[2]
Kosovo je prva država čiji se sporazum nije ratificirao u svakoj pojedinoj članici EU.[3][4]

Izvori

uredi

Vanjske poveznice

uredi