Sarajevski dekanat

Sarajevski dekanat je rimokatolički dekanat u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Pripada Fojničkom arhiđakonatu kojem još pripadaju Kreševski, Ramski i Sutješki dekanat. Dekan Sarajevskog dekanata je Marko Majstorović u Sarajevu, katedrala. Unutar Sarajevskog dekanata su župe: Briješće, Čemerno, Dobrinja, Goražde, Grbavica, Katedrala, Marijin dvor, Novi Grad, Novo Sarajevo, Pale, Stup, Tarčin, Vogošća.[1] Župa Briješće posvećena je sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću i sjedište joj je u Sarajevu, Briješće brdo 100. Župa Čemerno posvećena je sv. Iliji Proroku i sjedište joj je u 71385 Srednje, Ljubina bb. Župa Dobrinja posvećena je sv. Franji Asiškome i sjedište joj je u Sarajevu, Trg djece Dobrinje 1, župni stan je u Aleji Bosne Srebrene 111. Župa Goražde posvećena je sv. Dominiku i sjedište joj je u Goraždu, Envera Aganovića bb. Župa Grbavica posvećena je sv. Ignaciju i sjedište joj je u Sarajevu, Hercegovačka 1b. Katedralna župa u Sarajevu posvećena je Presvetome Srcu Isusovu i sjedište joj je u Sarajevu, Josipa Stadlera 2. Župa Marijin dvor posvećena je sv. Josipu i sjedište joj je u Sarajevu, Hercega Stjepana 6. Župa Novi Grad posvećena je sv. Luki evanđelistu i sjedište joj je u Sarajevu, Bosanska bb. Župa Novo Sarajevo posvećena je Presvetom Trojstvu i sjedište joj je u Sarajevu, Zmaja od Bosne 86. Župa Pale posvećena je sv. Josipu Radniku i sjedište joj je na Palama, Srpskih ratnika 66. Župa Stup posvećena je Uznesenju BDM i sjedište joj je na Stupu, Nikole Šopa 50, 71210 Ilidža. Župa Tarčin posvećena je sv. Ivanu Krstitelju i sjedište joj je u Tarčinu, Bratstva i jedinstva 4. Župa Vogošća posvećena je bl. Majci Tereziji i sjedište joj je u Donjoj Jošanici I/1, Vogošća.[2]

IzvoriUredi

  1. Vrhbosanska nadbiskupijaInačica izvorne stranice arhivirana 28. listopada 2018. Ustrojstvo > Dekanati (pristupljeno 28. listopada 2018.)
  2. Vrhbosanska nadbiskupijaInačica izvorne stranice arhivirana 20. studenoga 2017. Ustrojstvo > Župe (pristupljeno 28. listopada 2018.)