Satnija mornaričko desantnog pješaštva "Vange"

Satnija mornaričko desantnog pješaštva "Vange" osnovana je u Medulinu kod Pule 30. listopada 1991. godine. Njene zadaće su bile zadane tadašnjom prisutnošću moćnog garnizona JNA u Puli, koji je u vrijeme Jugoslavije predstavljao jedno od najsnažnijih mornaričkih i zrakoplovnih baza.

Satnija mornaričko desantnog pješaštva "Vange"

Aktivna 30. listopada 1991.1994.
Država Hrvatska
Grana Hrvatska ratna mornarica
Vrsta mornaričko pješaštvo
Uloga osnovana od dragovoljaca s područja Istre, u Medulinu. Krajem 1991. godine obnaša zadaće nasuprot moćnom garnizonu JNA u Puli Sudjelovala u obrani Dubrovnike, te u iznimno teškim borbama za Novigrad i Novsko ždrilo tijekom Operacije Maslenica
Sudjelovanje u borbama Domovinski rat

Osnivanjem ratne luke HRM Pula, Vange zauzimaju položaj Punta Kristo-Zonka te utvrdu Barbariga kraj Fažane.[1]

Pripadnici Mornaričko-desantnog pješaštva "Vanga" sudjeluju u borbama za obranu Dubrovnika, te 1993. godine u Operaciji Maslenica. Tu pred nadmoćnijim srpskim snagama koje su pokušavale ponovo uspostaviti jedini izlaz "Republike Srpske Krajine" na more, satnija uspijeva održati položaje u Novigradu, uz cijenu teških gubitaka.[2]

Godine 1994. satnija je ugašena, a do tada je kroz cijelu satniju prošlo oko 1200 pripadnika od kojih su 11 poginulih, dok je 60 pripadnika bilo ranjeno.


IzvoriUredi