Savezno vijeće Švicarske

Grb Švicarske.
Savezno vijeće Švicarske (2018).

Savezno vijeće Švicarske je kolektivno predsjedničko tijelo Švicarske.[1]

Sastav vijećaUredi

Vijeće ima 7 članova (ministara) na čelu pojedinih resora. Članove Saveznog vijeća bira Savezna skupština Švicarske u mandat u trajanju 4 godine. Nema ograničenja reizbora, tako da su pojedini članovi na svojim funkcijama i po nekoliko desetina godina, što je u praksi dovelo do porasta ugleda ovog tijela zahvaljujući autoritetu njegovih članova.

Predsjednik i podpredsjednik Saveznog vijeća biraju se među članovima Saveznog vijeća, mandat im traje najviše godinu dana, poslije čega podpredsjednik preuzima predsjedničku funkciju, i bira se novi podpredsjednik. Iako predsjednik Saveznog vijeća predstavlja državu prema stranim državama i općenito se smatra predsjednikom Švicarske, on je zapravo samo lat. primus inter pares (prvi među jednakima) u odnosu na ostale članove Saveznog vijeća.

IzvoriUredi

PovezniceUredi

Vanjske povezniceUredi