Savo Vukelić (Drežnica, 27. siječnja 1917.Rijeka, 25. kolovoza 1974.), bio je antifašist i vojni časnik.

Savo Vukelić
Opći životopisni podatci
Datum rođenja 27. siječnja 1917.
Mjesto rođenja Drežnica kraj Ogulina, Hrvatska
Datum smrti 25. kolovoza 1974.
Mjesto smrti Rijeka, Hrvatska
Opis vojnoga službovanja
Godine u službi 1941.1974.
Čin general-pukovnik
Ratovi Drugi svjetski rat
Vojska NOV i PO Jugoslavije
Jugoslavenska narodna armija
Odlikovanja Orden narodnog heroja Orden ratne zastave Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem
Orden partizanske zvijezde sa zlatnim vijencem Orden zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom Orden za hrabrost
Orden za hrabrost Partizanska spomenica 1941.

Životopis uredi

Savo Vukelić rođen je u selu Drežnici kraj Ogulina 27. siječnja 1917. godine. Završio je osnovnu školu poslije koje je upisao zrakoplovnu podčasničku školu u kojoj je bio drugi u generaciji u padobranstvu.

Poslije Travanjskoga rata i okupacije Kraljevine Jugoslavije 1941. godine Savo se vratio u Drežnicu. Radio je na pripramama za podizanje ustanka, a u srpnju iste godine primljen je u Komunističku partiju Jugoslavije. Prvo se nalazio na mjestu zapovjednika partizanskog kampa kod sela Tomića, zatim na mjestu komandira Drežničkoga partizanskog odreda s kojim sudjeluje u borbama na Javornici oko Drežnice i Jasenka. Na mjesto zapovjednika bataljona je postavljen u rujnu 1941. godine, a 15. travnja 1942. godine dolazi na mjesto zamjenika zapovjednika pete operativne zone Hrvatske. U siječnju je postavljen za zapovjednika Šeste primorsko-goranske brigade i s njom do kolovoza 1943. godine izveo niz akcija na području Gorskoga kotara, Hrvatskoga primorja i Like. Poslije toga je od kolovoza do rujna bio načelnik Štaba Dvanaeste primorsko-goranske divizije, a potom je po naredbi Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske prebačen na dužnost zapovjednika Operativnog štaba za Istru.

Aktivno je radio je na razvoju narodnooslobodilačkog pokreta na istarskom poluotoku. Imao je značajnog uspjeha u formiranju i osposobljavanju novih jedinica. Tako da je od većeg broja jedinica i brigada formirana 29. kolovoza 1944. godine 43. istarska divizija kojoj je on bio prvi zapovjednik. Zbog priljeva velikoga broja boraca u jedinice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, bilo je neophodno osposobiti komandni kadar. Dio kadra je upućen na školovanje u Glavni štab NOV i PO Hrvatske, a drugi se pripremao pod neposrednim rukovodstvom Save Vukelića. Na Prvom zasjedanju ZAVNOH-a izabran je za vijećnika, a bio je i član Pokrajinskog komiteta KPJ za Gorski kotar.

Poslije oslobođenja Jugoslavije, Vukelić je završio više i visoke vojne škole i obavljao niz dužnosti u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Bio je zapovjednik divizije, zapovjednik Časničke škole, zapovjednik gardijske divizije, zapovjednik vojnog područja, inspektor u kopnenoj vojsci i načelnik Više vojne škole kopnene vojske.

Preminuo je 25. kolovoza 1974. godine u Rijeci, a pokopan je u Aleji narodnih heroja na beogradskom Novom groblju.

Odličja uredi

Nositelj je Partizanske spomenice 1941. i drugih jugoslavenskih odličja, među kojima su Orden ratne zastave, Orden bratstva i jedinstva, Orden partizanske zvijezde, Orden zasluga za narod i dr. Orden narodnog heroja dobio je 27. studenoga 1953. godine.

Literatura uredi

Vanjske poveznice uredi